İcra Hukuku ve Alacak Takibi

Müvekkillerimizin, alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf oldukları/olacakları icra ve iflas süreçlerinde temsil edilmesi ve savunulması,
Müvekkil adına tahsil edilemeyen alacakların tahsili adına icra takiplerinin başlatılması ve dava sürecinin takip edilmesi.

Yol Tarifi