Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

Müvekkillerimizin günlük iş ve işlemlerinde karşılaşabileceği her türlü uyuşmazlığın giderilmesi için en uygun uyuşmazlık çözüm yolunun kullanılması ve dava takibi,
Müvekkillerimizin, özellikle ticaret hukuku, alacak borç ilişkisinden kaynaklı hukuk davaları, tazminat istemleri, rekabet hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, fikri ve sınai hakların ihlalinden doğan uyuşmazlıklar, istihdam ve iş ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar, gayrimenkul ve inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, şirket hissedarları arasındaki uyuşmazlıklar, iflas ve tasfiye süreçleri ve diğer her türlü hukuki ihtilaf halinde  mahkemeler ve tahkim kurulları nezdinde temsili.

Yol Tarifi