Finans ve Sermaye Piyasası Hukuku

Borsada işlem gören sermaye piyasası şirketlerine ticaret ve sermaye piyasası hukuku kapsamında hukuki destek sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmak üzere gerekli belgelerin hazırlanması, müzakeresi ve belgelerin müvekkil adına kurula sunulması.

Yol Tarifi