Rekabet Hukuku

Birleşme ve devralma sürecinin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi ve rekabeti sınırlayan veya ortadan kaldıran bir husus olup olmadığı hakkında hukuki destek sağlanması,
Ticari sözleşmelerdeki rekabet hukuku ihlallerinin gözden geçirilmesi ve müvekkilin bu kapsamda aydınlatılması,
Müvekkillerimizin günlük iş ve işlemlerindeki rekabet mevzuatı ile uyumluluğu hakkında genel danışmanlık hizmeti verilmesi.

Yol Tarifi