Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku/ Bilişim ve İnternet Hukuku

Marka, patent, endüstriyel tasarım, alan adları ve ticari sırlara ilişkin tam kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
Yerel ve uluslararası düzlemde marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellere ilişkin araştırma, tescil ve devir işlemlerinde hukuki destek verilmesi,
Fikri veya sınai hakların üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi, haklara tecavüz edilmesi halinde müvekkillerimizin mahkemeler ve tahkim kurulları nezdinde temsili ve savunulması,
E-ticaret ve bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi müvekkillerimize mevzuat uyumluluğu ve genel hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
Kişisel verilerin korunması ve gizlilik açısından hizmet ve yer sağlayıcıların mevzuata uyumluluğu ile ilgili hukuki destek sağlanması,
Bilişim teknolojileri ile ilgili hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi ve müzakere edilmesi,
Elektronik ortamda hizmet sağlayıcıları ve yer sağlayıcılarına genel hukuki danışmanlık hizmeti temini.

Yol Tarifi