Birleşme ve Devralmalar

Sözleşmelerin hazırlanması, tadil edilmesi, revize edilmesi ve sözleşme müzakerelerine katılım,
Birleşme ve devralma sürecinin ilk hazırlık aşamasından başlayarak kapanış işlemine kadar tüm süreçte hukuki destek sunulması,
Birleşme ve devralma sürecinde gerekli her türlü ruhsat, lisans ve izinlerin müvekkil adına alınması.

Yol Tarifi